F.A.Q.

בחלק זה אתה יכול למצוא הנפוץ ביותר השאלות ותשובות. אם אתה לא יכול למצוא ברשימה זו תשובה לנושא שלך, אל תהסס לפנות אל שירות לקוחות.

הרחב הכל | סתר הכל

כיצד אני הופך לחבר בתכנית השיווק?

Необходимо оформить Заказ на покупку Товаров Компании и оплатить аванс согласно выставленного счета.

Сколько Заказов я могу оформить одновременно по программе «ALL TOGETHER»?

Только один Заказ и по его окончании оформить новый Заказ или продлить действие настоящей путем реинвестирования.

Как совершать платежи и получать деньги от этого проекта?

Каждому партнеру будет открыт персональный счет и оригинальная картаMASTERCARDбудет направлен к каждому партнеру компании в свой почтовый адрес, и он может снять деньги в банкомате.

За счет каких средств компания выплачивает бонусное вознаграждение?

За счет доходов от продажи Товаров Компании. При этом бонусные вознаграждения являются основной частью статьи затрат: «реклама и маркетинг».

Что такое цикл?

Цикл – это путь, пройденный заказом Покупателя от момента размещения до выхода на бонусное вознаграждение. Т.о. цикл может состоять из 4-х, 3-х, 2-х или одного стола заказов, в зависимости от того, на какой стол заказов был размещен заказ Покупателя при входе.

Что такое верификация?

Верификация необходима для проверки уникальности участника путем передачи в компанию отсканированных копий листов паспорта, в т.ч. и листа с регистрацией по адресу проживания. Для граждан СНГ желательно передать первый лист иностранного паспорта с целью понимания правильного написания имени и фамилии Покупателя.

Как я могу приглашать новых участников?

В том числе используя рекламные материалы (персональная страничка, баннеры), доступные Покупателю в своем личном кабинете.

На какую сумму я могу пополнить свой счет в проекте?

На любую. Обязательно передайте копию платежа в поддержку.

Нужно ли мне будет вносить еще какие-то дополнительные суммы?..

Нужно ли мне будет вносить еще какие-то дополнительные суммы для участия в программе «All Together» помимо первого взноса?

Вы оплачиваете только один раз на ЦИКЛ сумму выбранной вами предоплаты за покупаемый вами товар. Получив бонусное вознаграждение ЦИКЛ для Вас заканчиваться. При размещении заказа на новый цикл Вам необходимо произвести предоплату в размере в зависимости от выбранного Вами стола заказов.

Могу ли я приобрести VIP статус?..

Могу ли я приобрести VIP статус и разместить свой заказ на Финиш или Премиум стол сразу после регистрации или это возможно только после выхода на вознаграждение и окончания цикла?

Да, Вы можете это сделать. При этом Ваш цикл в бонусной программе начнется соответственно с Финиш стола или с Премиум стола.

Нужно ли мне делать обязательных два приглашения?..

Нужно ли мне делать обязательных два приглашения при приобретении VIP статуса и размещения заказа на Финиш стол или Премиум стол?

Да. Квалификация при участии в маркетинговой программе «Все вместе» обязательна для всех участников. Привилегия тем не менее есть: в случае прохождения Вашим заказом стола без личных приглашений Ваш заказ выходит на бонусное вознаграждение, однако при этом происходит списание 400 бонусов за каждого неприглашенного в счет приобретения рефералов у Компании.

Какое количество Заказов я могу оформить по программе «Все вместе»?

Вы имеете право оформить только один заказ в цикле. После завершения цикла Вы можете размещать заказ еще раз на любой стол маркетинговой программы.

Могу ли я подобрать себе автомобиль?…

Могу ли я подобрать себе автомобиль с нужными мне опциями сразу после размещения заказа на одном из соответствующих столов маркетинговой программы?

Да, конечно! И не только автомобиль, а также любой из Товаров компании. Однако Вы должны понимать тот факт, что если Вы планируете оплату товаров компании произвести комбинированным способом, то есть за счет личных средств и полученного бонусного вознаграждения, то компания примет Ваш заказ в обработку (подборку автомобиля для Вас) только когда Вы будете находиться на третьем уровне Финиш стола или втором уровне Премиум стола.

Как стать участником проекта «Все Вместе»?

Для этого Вам необходимо пройти по ссылке הרשמה произвести оплату, соответствующую тому столу Заказов, на который Вы размещаете Ваш заказ.

האם אני יכול לחדש כדי קונה אחר?

Да, חידוש אפשרי באמצעות הזמנות עבודה חילופיות. עבור ל “הזמנות מראש” – “הזמנות שעיר” כדי להכיר את הכללים והעקרונות של הבורסה.

מהו קופון?

קופון - אמצעי תשלום בשיווק של "כולנו".

האם אני יכול לשנות את הספונסר שלי?

לבוא על גמולו: הזמנות רק באמצעות חילופי עבודה. אבל כל המבנה של החשבון יעבור לנותן החסות שלו.

האם אני מקבל גמול עבור הזמנת אנשים בטבלה הראשונית?

אין. תגמולים ניתן להזמנת אנשי הזמנות גדולות בלבד. טבלה ראשונית היא במוקדמות בטבע ובחלוקת תגמולים אינו מעורבת.